Συνεργασία με χειρουργικές ειδικότητες για συρραφή χειρουργικών τραυμάτων


default

Η πλαστική χειρουργική σήμερα συνεργάζεται με όλες τις χειρουργικές ειδικότητες για την ορθότερη σύγκλειση των χειρουργικών τραυμάτων. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι επιλέγουν τον πλαστικό χειρουργό για την συρραφή ενός χειρουργικού τραύματος μετά από την ολοκλήρωση μιας επέμβασης άλλης ειδικότητας.

Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να ολοκληρώσει το τελικό στάδιο της σύγκλεισης μιας τομής μετά από ένα χειρουργείο γενικής χειρουργικής στην κοιλιακή χώρα, στο λαιμό ή στο στήθος, ορθοπεδικών επεμβάσεων σε όλα τα άκρα του σώματος, γυναικολογικών επεμβάσεων στην κάτω κοιλιακή χώρα, καρδιοχειρουργικών και θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή του στέρνου και στο θώρακα, ουρολογικών επεμβάσεων στη γεννητική περιοχή και την πλάγια κοιλιακή χώρα.

Υπάρχει η δυνατότητα να προηγηθεί σχεδιασμός της τομής από τον πλαστικό χειρουργό σε συνεργασία με οποιοδήποτε χειρουργό άλλης ειδικότητας έτσι ώστε να τοποθετηθεί αυτή σε μη εμφανή σημεία όπου αυτό είναι δυνατόν χωρίς να επηρεάζεται η τελική έκβαση της επέμβασης.

Εγγραφείτε
στο Newsletter
[mc4wp_form id="10218"]
Πλαστικός Χειρούργος