Κύστεις


default

Οι κύστεις είναι καλοήθεις βλάβες που μπορούν να εμφανιστούν σε όλα τα πιθανά σημεία του σώματος. Παρουσιάζονται σαν οργανωμένες μάζες κάτω από το δέρμα οι οποίες μπορεί να είναι μόνο ψηλαφητές αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει αυξηθούν σε μέγεθος και να είναι εμφανείς δημιουργώντας αισθητικά ή και λειτουργικά προβλήματα. Οι κύστες μπορεί να παραμείνουν αμετάβλητες σε μέγεθος για χρόνια, μπορεί σταδιακά να μεγαλώσουν ή ακόμα και να φλεγμαίνουν. Στη τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας.

Η αφαίρεση της κύστης όταν αυτή κριθεί απαραίτητη είναι χειρουργική, γίνεται με τοπική αναισθησία, μετεγχειρητικά ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στο σπίτι του και η βλάβη αποστέλλεται για ιστοπαθολογική εξέταση.

Σε περιπτώσεις όπου η κύστη που αφαιρείται είναι εκτεταμένη και απαιτείται αφαίρεση δέρματος και υποδορίων ιστών, η πλαστική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα χειρουργικών κρημνών, όπου σχεδιάζονται έξυπνα στο παρακείμενο δέρμα και έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλειση της προβληματικής περιοχής. Μετά την αφαίρεση των ραμμάτων δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την φροντίδα της περιοχής αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Εγγραφείτε
στο Newsletter
[mc4wp_form id="10218"]
Πλαστικός Χειρούργος