Επίκτητες ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου


default

Με τον όρο επίκτητες ανωμαλίες χαρακτηρίζουμε ένα μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων, οι οποίες συνηθέστερα διαταράζουν τη φυσιολογική ανωμαλία και την κοινή αισθητική της περιοχής. Πολλαπλά και διάφορα προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν την αίσθηση της δυσμορφίας σε έναν ασθενή. Τέτοια είναι οι δερματικοί όγκοι, τα εγκαύματα, τα τροχαία και εργατικά ατυχήματα, οι κακώσεις νεύρων, οι βλάβες που προκαλούνται από ακτινοβολία καθώς και σοβαρές περιπτώσεις βαριάς ακμής και δερματικών παθήσεων.

Η αντιμετώπιση των επίκτητων ανωμαλιών της περιοχής του προσώπου, κρανίου και τραχήλου είναι συχνά πολύπλοκη λόγω της συνυπάρχουσας παθολογίας αλλά και λόγω των πολλαπλών και χρονοβόρων θεραπειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεραπείας του προβλήματος.

Η ενδελεχής εξέταση και η ορθή διάγνωση της ανωμαλίας από τον πλαστικό χειρουργό αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης, ο οποίος σχεδιάζει και προτείνει το κατάλληλο ολοκληρωμένο χειρουργικό ή συντηρητικό πλάνο θεραπείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι εξολοκλήρου εξατομικευμένη και απαιτεί τη συνεργασία της κατάλληλης ομάδας ειδικών με τον πλαστικό χειρουργό.

Εγγραφείτε
στο Newsletter
[mc4wp_form id="10218"]
Πλαστικός Χειρούργος