Δημοσιεύσεις


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο pubmed

Πλήρη άρθρα

 1. Iconomou T, Tsoutsos D, Spyropoulou G, Gravvanis A, Ioannovich J. “Congenital hypertrophy of the abductor digiti minimi muscle of the foot”. Plastic and Reconstructive Surgery 2005 Apr; 115(4): 1223-5.
 2. Spyropoulou GA, Iconomou TG, Tsagarakis M, Tsoutsos D. “The value and prognostic role of the CT scan versus chest radiography in the follow-up of intubated burn patients with possible inhalation injury: A comparative study”. Annals of Burn and Fire Disasters 2005 June; 18(2): 79-82.
 3. Lykoudis EG, Spyropoulou GA, Vlastou CC. “The anatomic basis of the gracilis perforator flap”. British Journal of Plastic Surgery 2005 Dec; 58(8): 1090-4.
 4. Lykoudis EG, Spyropoulou GA, Vlastou CC. “The conjoint medial circumflex perforator and gracilis muscle free flap: anatomical study and clinical use for complex facial paralysis reconstruction”. Plastic and Reconstructive Surgery 2005 Nov; 116(6): 1589-25.
 5. Lykoudis E, Spyropoulou GA. “The use of suture anchors in reconstruction of sacral pressure ulcers with gluteal fasciocutaneous advancement flaps”. Annals of Plastic Surgery 2007 July; 59(1): 92-94.
 6. Lykoudis E, Spyropoulou GA, Lavasidis L., Paschopoulos M., Paraskevaidis E. “Alopecia associated with birth injury”. Obstetrics and Gynecology 2007 August; 110(2): 1-5.
 7. Spyropoulou GA, Lykoudis E, Papalois A, Batistatou A, Tagaris G, Pikoulis E, Bastounis E, Papadopoulos O. “New pure motor nerve experimental model for the comparative study between end-to-end and end-to-side neurorrhaphy in free muscle flaps neurotization”. Journal of Reconstructive Microsurgery 2007 Oct 31; 93(7): 391-398.
 8. Lykoudis E, Spyropoulou GA, Liadakis G, Papaliodi E. «A new combined “interrupted-continuous” microvascular anastomotic technique.Εxperimental study and clinical application». Journal of Reconstructive Microsurgery 2008 Feb; 24(2): 79-84.
 9. Spyropoulou GA, Fatah F. “Decorative tattoing for scar camouflage: patient innovation”. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Oct;62(10):e353-5.
 10. Spyropoulou GA, Sterne GD. “Algorithm for an aesthetically pleasing nipple-areola complex with the use of the C-V flap in cases of skin-sparing mastectomy and immediate reconstruction”. Aesthetic Plast Surg. 2009 Mar;33(2):240-2.
 11. Spyropoulou GA, Kuo YR, Chien CY, Yang CS, Jeng SF. Buried anterolateral thigh flap for pharyngoesophageal reconstruction: our method for monitoring.Head Neck. 2009 Jul; 31(7):882-7.
 12. Spyropoulou GA, Jeng SF. Reply to letter to the editor about the paper: buried anterolateral thigh flap: our method for monitoring. Head Neck. 2009; (31): 1651-1652.
 13. Spyropoulou GA, Karamatsoukis S, Foroglou P. “Unilateral Pseudogynecomastia: An occupational hazard in manual metal pressing factories?”. Aesthetic Plast Surg. 2011 Apr;35(2):270-3.
 14. Spyropoulou GA, Lin P-Y, Chien C-Y, Kuo Y-R, Jeng S-F. “Reconstruction of the hypopharynx with the ALT flap: defect classification, method, tips and outcomes”. Plast Reconstr Surg. 2011 Jan;127(1):161-72.
 15. Spyropoulou GA, Papalois A, Batistatou A, Doukas M, Tsoutsos D. “Can the use of hyaluronidase reduce capsule formation?”. Aesthetic Plast Surg. 2011 Oct;35(5):782-8.
 16. Lykoudis EG, Seretis K, Spyropoulou GA. “A 6-year experience in flat helix correction with a simple procedure”. Arch Facial Plast Surg. 2011 May-Jun ; 13(3) : 168-72.
 17. Spyropoulou A. Jeng SF. «Microsurgical coverage reconstruction in upper and lower extremities». Semin Plast Surg. 2010 Feb; 24(1): 34-42.
 18. Carayanni, Tsati E, Spyropoulou G.A., Antonopoulou F and Ioannovits J: Comparing oil based ointment versus standard practice for thetreatment of moderate burns in Greece: a trial based cost effectivenessevaluation. BMC Complement Altern Med. 2011 Dec 1;11:122.
 19. Spyropoulou GA, Jeng SF, Demiri E, Dionyssopoulos A, Feng KM. Reconstruction of perineoscrotal and vaginal defects with pedicled anterolateral thigh flap.Urology. 2013 Aug; 82(2):461-5.
 20. Pavlidis L, Vakirlis E, Spyropoulou GA, Pramateftakis MG, Dionyssiou D, Demiri E.A 35-year-old woman presenting with an unusual post-traumatic leiomyoma of the nipple: a case report.J Med Case Rep. 2013 Feb 19;7(1):49.
 21. Pavlidis L, Spyropoulou GA. A simple technique to perform manual dermabrasion with sandpaper.Dermatol Surg. 2012 Dec; 38(12):2016-7.
 22. Spyropoulou GA, Jeng SF, Hsieh CH, Tsimponis A, Shih HS. Microsurgical Reconstruction for Head and Neck Cancer in Elderly Patients.J Reconstr Microsurg. 2013 Dec 9. [Epub ahead of print]
 23. Dionyssopoulos A, Papaconstantinou A, Stoltidou A, Spyropoulou GA. Can an “Aesthetic” Intervention (Braided Hair Coil) Cause Hair Loss After an Aesthetic Operation? Aesthet Surg J. 2014 Apr 2; 34(5):668-670. [Epub ahead of print]
 24. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Trakatelli M, Athanasiou E, Pazarli E, Sotiriadis D, Demiri E. Rare benign tumours of the nipple. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Aug 14. doi: 10.1111/jdv.12623. [Epub ahead of print]
 25. Pavlidis L, Sapountzis S, Spyropoulou GA, Demiri E. Fat grafting to the hand in patients with raynaud phenomenon: a novel therapeutic modality. Plast Reconstr Surg. 2015 Jan; 135(1):229e-30e.
 26. Ioannidis S, Spyropoulou GA, Sadigh P, Shih HS, Jeng SF.Pedicled free-style perforator flaps for trunk reconstruction: a reliable method.Plast Reconstr Surg. 2015 Feb;135(2):602-9.
 27. Dionyssopoulos A, Papaconstantinou A, Stoltidou A, Spyropoulou GA.Response to “preventing the problems of postoperative pressure alopecia”.Aesthet Surg J. 2015 Feb;35(2):NP34.
 28. Ioannidis S, Spyropoulou GA, Pavlidis L, Dionyssiou D, Demiri E.Electric fly swatter: potentially harmful not only for insects?Ann Burns Fire Disasters. 2014 Sep 30;27(3):130-1.
 29. Kokkoli E, Spyropoulou GA, Shih HS, Feng GM, Jeng SF. Heterotopic Procedures in Mutilating Hand Injuries: A Synopsis of Essential Reconstructive Tools. Plast Reconstr Surg. 2015 Nov; 136(5):1015-26.
 30. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Dionyssopoulos A. Beautif(o)ul. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Oct 14;3(10):e535.
 31. Tsagarakis M, Spyropoulou GA, Lykoudis E, Papalois A, Tsimponis A, Fragia C, Iconomou T, Papadopoulos O.The Use of Vascularized Fascia as Carrier in Cases of Prelaminated Fasciocartilaginous and Osseofascial Flaps.J Reconstr Microsurg. 2016 May; 32(4):301-8.
 32. Kokkoli E, Shih HS, Spyropoulou GA, Jeng SF.Local Free-Style Perforator Flaps in Head and Neck Reconstruction: An Update and a Useful Classification.Plast Reconstr Surg. 2016 Jun; 137(6):1863-74.
 33. Spyropoulou GA, Shih HS, Jeng SF. Free Pulp Transfer for Fingertip Reconstruction-The Algorithm for Complicated Allen Fingertip Defect. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Jan 7; 3(12):e584.
 34. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Deliligka A, Demiri E.Intravenous Hyaluronidase with Urokinase as Treatment for Arterial Hyaluronic Acid Embolism.Plast Reconstr Surg. 2016 Aug;138(2):370e-1e.
 35. Pavlidis L, Spyropoulou GA.Limberg Flap Is Rhombic, Not Rhomboid.Plast Reconstr Surg. 2016 Sep; 138(3):564e-5e.
 36. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Dionyssiou D, Demiri E.Full Facial Feminization Surgery: Patient Satisfaction Assessment Based on 180 Procedures Involving 33 Consecutive Patients.Plast Reconstr Surg. 2016 Oct;138(4):765e-6e.
 37. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Tsimponis A, Demiri E. Can Acne Affect Prognosis of Breast Augmentation? Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Jun 20;4(6):e754.
 38. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Terzidou M, Demiri E.A Randomized Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Lidocaine-Containing Monophasic Hyaluronic Acid Filler for Nasolabial Folds.Plast Reconstr Surg. 2016 Dec;138(6):1071e-1072e.
 39. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Milothridis P, Zaraboukas T, Demiri E.Dupuytren in a Child: Rare Presentation of a Rare Clinical Entity.J Hand Surg Am. 2016 Dec;41(12):e477-e479.
 40. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Michalopoulos N, Demiri E. Surgical Treatment of Facial Infantile Hemangiomas: An Analysis Based on Tumor Characteristics and Outcomes.Plast Reconstr Surg. 2016 Nov;138(5):947e-948e.
 41. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Chatzinikolaou F, Demiri E.Severe iatrogenic nostril stenosis.Indian J Plast Surg. 2016 Sep-Dec;49(3):431-432.
 42. Tsagkarakis M, Spyropoulou GA, Pavlidis L, Kritikos O, Karakoukis N, Kyriopoulos E, Tsoutsos D.Fatalities from a Greek Burn Unit-A clinicopathological correlation of 129 cases.Burns. 2017 Aug 5.
 43. Demiri E, Dionyssiou D, Tsimponis A, Goula OC, Mιlothridis P, Pavlidis L, Spyropoulou GA, Foroglou P. Donor-Site Lymphedema Following Lymph Node Transfer for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Systematic Review of the Literature.Lymphat Res Biol. 2017 Oct 31.
 44. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Lampros E, Demiri E.Transdermal Patch of Glyceryl Trinitrate to Enhance Survival of Random Pattern Skin Flaps. Aesthetic Plast Surg. 2017 Dec 7. doi: 10.1007/s00266-017-1021-x. [Epub ahead of print] No abstract available.
 45. Demiri EC, Dionyssiou DD, Tsimponis A, Goula CO, Pavlidis LC, Spyropoulou GA. Outcomes of Fat-Augmented Latissimus Dorsi (FALD) Flap Versus Implant-Based Latissimus Dorsi Flap for Delayed Post-radiation Breast Reconstruction. Aesthetic Plast Surg. 2018 Jan 25. doi: 10.1007/s00266-018-1081-6. [Epub ahead of print]
 46. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Athanasopoulos E, Demiri E. Evidence-Based Medicine: Current Evidence in the Diagnosis and Management of Carpal Tunnel Syndrome. Plast Reconstr Surg. 2018 Jul;142(1):99e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004505. No abstract available.
 47. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Lampros E, Demiri E. Revisiting the Fundamental Operative Principles of Plastic Surgery. Plast Reconstr Surg. 2018 Aug;142(2):242e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004564. No abstract available.
 48. Pavlidis L, Spyropoulou GA, Demiri E. Comparing Efficacy and Costs of Four Facial Fillers in Human Immunodeficiency Virus-Associated Lipodystrophy: A Clinical Trial. Plast Reconstr Surg. 2018 Oct;142(4):583e-584e. doi: 10.1097/PRS.0000000000004741. No abstract available.
 49. Demiri E, Spyropoulou GA, Dionyssiou D, Pavlidis L. A New Simple Maneuver to Manipulate Sutures during Microvascular Anastomosis Using Microsuction. Plast Reconstr Surg. 2018 Nov; 142(5):819e-820e. doi: 10.1097/ PRS.0000000000004912. No abstract available.
 50. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Demiri E, Jeng SF. Browning of Human Subcutaneous Adipose Tissue after Its Transplantation in Nude Mice. Plast Reconstr Surg. 2019 Apr; 143(4):892e-893e. doi: 10.1097/PRS.0000000000005463. No abstract available.

Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο pubmed

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά εκτός pubmed

 1. Spyropoulou GA. Report Women for Women Camp Jalandhar, Punjab, September 2-September 9 2012. IPRAS journal 2012 Oct 10: 23-24.
 2. Spyropoulou GA, Dionyssopoulos A, Oikonomou D, Sterne G. Uncommon presentation of a preauricular sinus. Modern Plastic Surgery, 2012; 2: 61-63.
 3. Pavlidis L, Pramateftakis MG, Costogloudis N, Spyropoulou GA, Demiri E. A simple alternative technique for harvesting split thickness skin grafts. World J Surg Proced 2013 July 28; 3: 4-7.
 4. Pavlidis L, Vakirlis E, Spyropoulou GA, Pramateftakis MG, Dionyssiou D, Demiri E.A 35-year-old woman presenting with an unusual post-traumatic leiomyoma of the nipple: a case report.J Med Case Rep. 2013 Feb 19;7(1):49.
 5. Spyropoulou GA, Shih HS, Feng KM, Jeng SF. Recycling the Previous Local Flap in Patients for Sequential Defects – A Case Report and its Literature Review. Journal of Trauma and Treatment Spyropoulou et al., J Trauma Treat 2018, 7:3 DOI: 10.4172/2167-1222.1000426

Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο pubmed

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε proceedings διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. Kotsifas T, Vamvakas P, Mouhasiris C, Spiropoulou G, Eythimiou J, Alexiou K. “The use of tissue adhesives in laparoscopic surgery”. 8th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Nice (France), June 28-July 1, 2000. Proceedings, pp: 603-607.
 2. Lykoudis EG, Spyropoulou GA, Ioannovich J, Vlastou CC, “The gracilis perforator flap-a new perforator flap: an anatomical and clinical study”. Aust. New Zealand Journal of Surgery 2003; 73 (Suppl.)

Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο pubmed

Περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

 1. “Simultaneous functional and aesthetic reconstruction of facial palsy and facial soft tissue defect with a composite perforator connected flap. An anatomical study and clinical application”. Lykoudis E., Spyropoulou G.A., Gravvanis A., Ioannovich J., Vlastou C., 2nd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery Heidelberg, Germany, June 11-14, 2003.
 2. “The value and prognostic role of CT scan versus chest radiography in the follow-up of intubated burn patients with possible inhalation injury”. Spyropoulou G.A., Tsoutsos D., Iconomou T. G., 13th meeting of the Mediterranean Council for burns and fire disasters WHO Collaborating Centre, Nicosia, Cyprous, 20-23 October 2004.
 3. “The versatility of free gracilis flap transfer in reconstructive microsurgery. Our latest experience”. Spyropoulou G.A., Sakellariou C., Stamatopoulos C., Ioannovich J., Lykoudis E., International Congress of Hand-Upper Extremity and Microsurgery, Pythagorio, Greece, 7-10 September 2005.
 4. “The 4 interrupted stitches-continuous microarterial anastomotic technique. An experimental study”. Spyropoulou G.A., Lykoudis E., Papalois A., Liadakis G., Papaliodi E., 3rd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Buenos Aires, Argentina, 23-26 October 2005.
 5. “New pure motor nerve experimental model for the comparative study between end-to-end and end-to-side neurorrhaphy in free muscle flaps neurotization”. Spyropoulou G.A., Lykoudis E., Papalois A., Batistatou A., Tagaris G., Pikoulis E., Bastounis H., Papadopoulos O. 4th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Athens, Greece, 24-26 June 2007.
 6. ”Algorithm for an aesthetically pleasing nipple-areola complex with the use of the C-V flap in cases of skin sparing mastectomy and immediate reconstruction”. Spyropoulou G.A., Sterne G. 2nd International Symmetria Meeting, Hilton, Athens, Greece, 21-23 November 2008.
 7. “Uncommon presentation of a preauricular sinus”. Spyropoulou G.A., Oiconomou D., Sterne G.D. International Congress of Aesthetic and Reconstructive Head and Neck Surgery, Royal Myconian, Myconos, Hellas, 13-17 May 2009.
 8. “Buried anterolateral thigh flap for pharyngoesophageal reconstruction: our method for monitoring”. Spyropoulou G.A., Kuo Y.R., Chien C.Y., Yang C.S., Jeng S.F. International Congress of Aesthetic and Reconstructive Head and Neck Surgery, Royal Myconian, Myconos, Hellas, 13-17 May 2009.
 9. “The “hammer” lateral osteotomy-a new method for lateral osteotomies in rhinoplasty”. Komninakis E., Spyropoulou G.A., Koukoulomatis L. 11th Congress ESPRAS, 20-26/9/2009, Rodos Palace, Rhodes, Greece.
 10. “The lower body (thigh and buttock) lift: an effective lift of buttocks and thighs with short scars”. Komninakis E., Spyropoulou G.A., Patsoulas I., Pantelidis M., Koizis M. 11th Congress ESPRAS, 20-26/9/2009, Rodos Palace, Rhodes, Greece.
 11. “Coverage of exposed femoral vessels in drug-addict that had the homolateral deep femoral artery ligated”. Spyropoulou G.A., Kakogianni V., Sakellariou Ai., Koizis M., Komninakis E. 11th Congress ESPRAS, 20-26/9/2009, Rodos Palace, Rhodes, Greece.
 12. “Coverage of exposed eye in road traffic accident victim with free radial forearm flap”. Spyropoulou G.A., Kalofonou M., Sakellariou Ai., Sfakiotakis E., Karamatsoukis S., Komninakis E. 11th Congress ESPRAS, 20-26/9/2009, Rodos Palace, Rhodes, Greece.
 13. “Use of cartilage grafts in primary, secondary and reconstructive open rhinoplasties”. P. Georgiou, M. Pantelidis, M. Koizis, L. Koukoulomatis, Spyropoulou, E. Sfakiotakis, I. Patsoulas, N. Minogiannis, E. Komninakis. 2nd International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery, Kupriotis Congress Center, Kos, 1-3 September, 2011.
 14. “Sphenoid melanoma: a case report”. P. Georgiou, L. Koukoulomatis, Spyropoulou, D. Krikonis, F. Katrana, I. Patsoulas, M. Pantelidis, N. Minogiannis, E. Komninakis. 2nd International Meeting on Aesthetic and Reconstructive Facial Surgery, Kupriotis Congress Center, Kos, 1-3 September, 2011.
 15. “Can hyaluronidase reduce capsule formation?”. Spyropoulou GA, Papalois A, Batistatou A, Mproumi P, Trigkatzis P, Tsoutsos D. “Best Papers From Around the World session”. 16thInternational Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Congress.26 May 2011, Vancouver, Canada.
 16. “Skin wound healing in a rabbit ear model enhanced by intralesional injection of platelet rich plasma” Dionyssiou D., Demiri E., Foroglou P., Pavlidis L., Spyropoulou GA. 11th IQUAM Congress and Consensus Conference, 10-13 April 2014, Mariott Hotel, Budapest, Hungary.
 17. “Free pulp transfer for fingertip reconstruction-the algorithm for complicated Allen fingertip defect” Spyropoulou GA, Shih H.S., Pavlidis L., Jeng S.F. 9th BAPRAS Congress, 17-20 September 2015, Macedonia Palace, Thessaloniki, Greece.
 18. “Comparison of two surgical techniques aiming decompression of carpal tunnel syndrome, clinical study” Pavlidis L., Spyropoulou G.A., Dionyssiou D., Chatzinikolaou F., Tsimponis A., Goula C. Demiri E. 9th BAPRAS Congress, 17-20 September 2015, Macedonia Palace, Thessaloniki, Greece.
 19. “Can CALCIPLIQ improve functional recovery in transected peripheral nerve bridged with an artery graft?” Spyropoulou GA, Pavlidis L, Alexopoulos G, Tsagkarakis M, Papalois A, Mpatistatou A, Papoudou-Bai A, Demiri E. 9thCongress of World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), 14-17 June 2017, Seoul, Korea.
 20. “Dupuytren in a child: rare presentation of a rare clinical entity” Milothridis P, Spyropoulou GA, Pavlidis L, Zaraboukas T, Demiri E. FESSH 21-24 June Budapest, Hungary.
 21. “Do incompletely excised squamous cell carcinomas change grade upon re-excision?” Spyropoulou GA, Pavlidis L, Pagkalos A, Lampros E, Tsimponis A, Demiri E. EURAPS 2018, 17-19 May, Madrid, Spain.
 22. “Fat-augmented latissimus dorsi (FALD) vs DIEP flap: can patients’ demograpics influence the decision-making in autologous breast reconstruction?” Demiri E, Dionyssiou D, Tsimponis A Goula CO, Antoniou A, Spyropoulou GA. EURAPS 2018, 17-19 May, Madrid, Spain.
 23. “What is risk for donor site lymphedema following lymph node transfer for breast cancer related lymphedema? a systematic review of the literature” Goula CO, Demiri E, Dionyssiou D, Tsimponis A, Spyropoulou GA, Pavlidis L, Foroglou P. 14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery Belgrade, Serbia, May 5-8, 2018
 24. “Delayed autologous breast recons truction and free lymph node transfer for simultaneous breast and lymphedema treatment” Georgiadou E, Tsimponis A, Sarafis A, Dionyssiou D, Spyropoulou GA, Demiri E. 14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery Belgrade, Serbia, May 5-8, 2018.
 25. “Outcome analysis of free tissue transfer for foot reconstruction: muscle vs fasciocutaneous flaps” Karagergou E, Spyropoulou GA, Georgiadou E, Dionyssiou D, Pavlidis L, Antoniou A, Demiri E. 14th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery Belgrade, Serbia, May 5-8, 2018
 26. “Prelaminated converse flap for total nose reconstruction” Spyropoulou GA, Delimpaltas A, Pavlidis L, Tilaveridis I, Vahtsevanos K, Antoniades K, Demiri E. ESPRAS 2018, 23-27 October, Limassol, Cyprous
 27. “Microvascular reconstruction for complex nasal defects” Gasteratos K, Spyropoulou GA, Demiri E. 10th World Congress for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy, 12-15 June 2019.
 28. “Total nasal reconstruction with prelaminated forehead or radial forearm flap?” Spyropoulou GA, Pavlidis L, Tilaveridis I, Vahtsevanos K, Antoniadis K, Demiri E. 10th World Congress for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy, 12-15 June 2019.
 29. “Our experience the last 4 years with degloving finger injuries”. Kaloudis I, Spyropoulou GA, Pavlidis L, Pagkalos A, Garoufalias Th, Demiri E. 10th World Congress for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy, 12-15 June 2019.
 30. “Fat-Augmented Latissimus Dorsi (FALD) flap versus DIEP flap: can patients’ demographics influence the decision-making in autologous breast reconstruction?” Demiri E, Dionyssiou D, Tsimponis A, Goula CO, Georgiadou E, Spyropoulou GA. 10th World Congress for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy, 12-15 June 2019.

Άρθρα ανασκοπήσεις-μονογραφίες

 1. Spyropoulou GA, Pavlidis L, Trakatelli M, Athanasiou E, Pazarli E, Sotiriadis D, Demiri E. Rare benign tumours of the nipple. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Aug 14. doi: 10.1111/jdv.12623. [Epub ahead of print]

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 1. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Ιωάννοβιτς Ι., Βλαστού Αικ., «Διαχωρισμός των στοιχείων του μυοδερματικού κρημνού του ισχνού προσαγωγού με μόνο συνδετικό στοιχείο μεταξύ τους μυοδερματικές διατιτρώσες. Μια νέα επιλογή στην ανακατασκευή σύνθετων ελλειμμάτων. Ανατομική μελέτη και κλινικές εφαρμογές». Ελληνική Πλαστική Χειρουργική, Φεβρουάριος 2004: 41-50. Πρόκειται για ανατομική μελέτη σε 20 περιστατικά και κλινική εφαρμογή σε 2 περιπτώσεις του σύνθετου κρημνού της έσω περισπώμενης διατιτρώσας του ισχνού προσαγωγού.
 2. Σπυροπούλου ΓΑ, Ζαμπάκος Γ.Ι., Χάψας Δ.Α., Καλοφώνου Μ., Βούρτσης Σ., Μανδρέκας Α.Δ. “Ο άπω βασιζόμενος γαστροκνημιαίος δερμοπεριτονιακός κρημνός: ένα χρήσιμο εργαλείο στην κάλυψη επιπλεγμένων τραυμάτων του άπω τριτημορίου της κνήμης και του εγγύς τριτημορίου του άκρου ποδός. Hellenic Journal of Surgery 2011; 83:5

Περιλήψεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

 1. «Γυναικομαστία: η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής». Τσούτσος Δ., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Σ., Σπυροπούλου Γ.Α., Παναγιώτου Π., Ιωάννοβιτς Ι., 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 9-12/11/2002. Πρόκειται για κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζονται οι διαφορετικές αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε γυναικομαστία, ο προεγχειρητικός έλεγχος, και οι διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης της γυναικομαστίας. Περιστατικά τα οποία έχουν λιπώδη σύσταση οι μαστοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με λιποαναρρόφηση ενώ περιστατικά στα οποία η γυναικομαστία οφείλεται σε υπερτροφία του μαζικού αδένα πρέπει να αντιμετωπιστούν με χειρουργική αφαίρεση. Το υλικό πρέπει να αποστέλλεται πάντα για ιστολογική εξέταση ακόμη και το υλικό της λιποαναρρόφησης (σε ένα περιστατικό από το υλικό της λιποαναρρόφησης διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για νόσο του Mantelung).
 2. «MEBO-DERMAHEAL-BR1: Αλοιφές που προάγουν την επούλωση των εγκαυματικών επιφανειών? Μια πειραματική μελέτη». Πρόκειται για πειραματική μελέτη στην οποία ελέγχθηκε συγκριτικά η αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών αλοιφών (ΜΕΒΟ, DERMAHEAL και BR1) στην επούλωση εγκαυματικών επιφανειών σε χοίρους. Σπυροπούλου Γ.Α., Κωστόπουλος Ν., Παπαλόης Α., Τσούτσος Δ., Ιωάννοβιτς Ι., 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραύματος, Αθήνα, Ελλάς, 27-29/6/2003
 3. «Αποκατάσταση ελλειμμάτων της κάτω γνάθου με ελεύθερο κρημνό της περόνης». Το τελευταίο έτος (2002-2003) αντιμετωπίσαμε 5 ασθενείς με έλλειμμα της κάτω γνάθου. Τα ελλείμματα ήταν τύπου LC σε 3 ασθενείς και LCL σε 2 κατά Boyd. Σε 3 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε οστεοδερματικός κρημνός της περόνης ενώ στους υπόλοιπους 2 οστικός. Λυκούδης Ε., Αντεριώτης Δ., Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Δημόπουλος Ι., Τσικίνη Α., Αντωνίου Μ., Ιωάννοβιτς Ι., Κατσικέρης Ν., Ετήσιο Συνέδριο των Ελληνικών Εταιριών Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής του Χεριού, Κρήτη, Ελλάς, 3-6 Σεπτεμβρίου 2003.
 4. «Χειρουργική αποκατάσταση συγγενούς ανισομαστίας». Την τελευταία πενταετία αντιμετωπίσαμε συνολικά 15 περιπτώσεις συγγενούς ανισομαστίας. Από αυτές 2 αφορούσαν το σύνδρομο Poland. Σπυροπούλου Γ.Α., Λυκούδης Ε., Παναγιώτου Π., Τσεχελίδου Ε., Ιωάννοβιτς Ι., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 5. «Η συμβολή της αγγειογραφίας στην ασφαλή λήψη του οστικού κρημνού της περόνης». Πρόκειται για μελέτη με τη βοήθεια της ψηφιακής αγγειογραφίας ανατομικών παραλλαγών του αγγειακού δικτύου στο επίπεδο του τριχασμού της ιγνυακής αρτηρίας και του ποσοστού εμφάνισής τους. Με τη μέθοδο της ψηφιακής αγγειογραφίας της κοιλιακής αορτής-λαγονίων-κάτω άκρων μελετήθηκαν 173 ασθενείς. Σπυροπούλου Γ.Α., Λυκούδης Ε., Καρύδας Γ., Πλάγου Α., Ορφανός Α., Ιωάννοβιτς Ι., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 6. «Η πρώϊμη εμπειρία μας στην ανακατασκευή ελλειμμάτων άνω και κάτω γνάθου με τον ελεύθερο κρημνό της περόνης». Παρουσιάζονται έξι περιστατικά αντιμετώπισης ελλειμμάτων άνω και κάτω γνάθου με τη χρήση του κρημνού της περόνης. Λυκούδης Ε., Αντεριώτης Δ., Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Τριανταφύλλου Δ., Παπαδάκη Κ., Ιωάννοβιτς Ι., Κατσικέρης Ν., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 7. «Ψυχολογικές διαταραχές σε εγκαυματικούς ασθενείς». Καταγράφηκαν αναδρομικά τα δημογραφικά, ψυχοπαθολογικά και παθολογικά, στοιχεία των εγκαυματιών στους οποίους έγινε ψυχιατρική εξέταση στην Πλαστική Χειρουργική Κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών την τελευταία πενταετία (1998-2002). Εξετάσθηκαν συνολικά 131 άτομα από ένα σύνολο 3387 εισαγωγών. Σπυροπούλου Γ.Α., Μυλωνάκη Θ., Λυκούδης Ε., Χριστοδούλου Χ., Αλεξανδρόπουλος Κ., Ιωάννοβιτς Ι., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 8. «Καταγραφή και αντιμετώπιση των κακώσεων της ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων βάσει πρωτοκόλλου στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων».Προτείνεται ένα νέο πρωτόκολλο αντιμετώπισης των κακώσεων της ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων βάσει του συμμετέχοντος ανατομικού στοιχείου και αντίστοιχος αλγόριθμος αντιμετώπισης. Ελλείμματα μεγέθους έως 1cm2 στα μαλακά μόρια αφέθηκαν να επουλωθούν κατά β’ σκοπό. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε εκτεθειμένο οστό έγινε είτε δημιουργία κολοβώματος είτε κάλυψη με κάποιο τοπικό ή περιοχικό κρημνό. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 17 κρημνοί. Σπυροπούλου Γ.Α., Λυκούδης Ε., Οικονόμου Θ., Κατσαρός Χ., Ιωάννοβιτς Ι., 6οΠανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 9. «Χρησιμότητα του V.A.C. (VacuumAssistedClosure) στην επούλωση χρόνιων τραυμάτων». Το έτος 2002-2003 αντιμετωπίσαμε συνολικά 26 ασθενείς με διαφόρων αιτιών ελλείμματα με τη χρήση του VAC (vacuumassistedclosure). Το VAC χρησιμοποιήθηκε υπό συνεχή και σταθερή υποπίεση για χρονική περίοδο 5 έως 17 ημερών. Σε όλα τα ελλείμματα μετά την 5η ημέρα τοποθέτησης του συστήματος ήταν θεαματική η υποχώρηση του οιδήματος, η ανάπτυξη υγιούς κοκκιώδους ιστού, η έναρξη της επιθηλιοποίησης και συνεπώς η ελάττωση των διαστάσεών τους. Το VAC είναι μια μέθοδος που συμβάλλει αποτελεσματικά στην επούλωση χρονίων τραυμάτων με αμφίβολη εξέλιξη. Τσούτσος Δ., Παναγιώτου Π., Γραββάνης Α., Παπαδόπουλος Στ., Σπυροπούλου Γ.Α., Ιωάννοβιτς Ι., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 10. «Η αξία της CT θώρακος στην παρακολούθηση των διασωληνωμένων ασθενών με εισπνευστικό έγκαυμα και η υπεροχή της σε σύγκριση με την ακτινογραφία θώρακος». Πρόκειται για κλινική μελέτη σε 13 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών με υποψία εισπνευστικού εγκαύματος. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε αξονική τομογραφία τις πρώτες μέρες της εισαγωγής τους και τα ευρήματα της CT συγκρίθηκαν με τα ευρήματα των ακτινογραφιών θώρακος, των αερίων αίματος, της βρογχοσκόπησης και της κλινικής εξέτασης. Τσούτσος Δ., Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Κατσαρός Χ., Παπαδόπουλος Στ., Ιωάννοβιτς Ι., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 1-5 Οκτωβρίου 2003.
 11. «Αγγειακοί τραυματισμοί στα κάτω άκρα-η επταετής εμπειρία μας στη διάγνωση και θεραπεία τους». Παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αποκατάσταση αγγειακών τραυματισμών στα κάτω άκρα. Παππάς Θ., Δούλας Ν., Σπυροπούλου Γ.Α., Φασουλάκης Μ., Μαλτέζος Χ., Κοπάδης Γ., Λυκούδης Ε., Νταγιαντάς Ι., Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος, Αθήνα, Ελλάς, 13-15 Φεβρουαρίου 2004.
 12. «Η εμπειρία μας στην ανακατασκευή σύνθετων μετατραυματικών ελλειμμάτων με τη χρήση ελεύθερων κρημνών». Παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αποκατάσταση σύνθετων μετατραυματικών ελλειμμάτων στα κάτω άκρα. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Παππάς Θ., Δούλας Ν., Σταματόπουλος Κ., Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος, Αθήνα, Ελλάς, 13-15 Φεβρουαρίου 2004.
 13. «Η δεκαετής εμπειρία μας στην ανακατασκευή βλαβών από ακτινονέκρωση». Την περίοδο 1993-2003 αντιμετωπίσαμε στην κλινική μας 19 ασθενείς με ελλείμματα λόγω ακτινονέκρωσης. Οι μέθοδοι αποκατάστασης περιελάμβαναν ριζικό χειρουργικό καθαρισμό και κάλυψη με δερματικό μόσχευμα όταν δεν υπήρχε έκθεση ευγενών στοιχείων, τοπικούς δερμοϋποδόριους κρημνούς και έμμισχους μυοδερματικούς (πλατύς ραχιαίος, μείζονας θωρακικός) ή μυϊκούς κρημνούς (έξω πλατύς). Μετά το ριζικό χειρουργικό καθαρισμό εξαλείφθηκε ο πόνος σε όλους τους ασθενείς. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Σταματόπουλος Κ., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Στ., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 14. «Μειωτική μαστών: ενδείξεις, επιπλοκές, αποτελέσματα, ιστολογικά ευρήματα. Μια αναδρομική μελέτη σε 720 περιστατικά». Τη δεκαετία 1992-2002, 720 γυναίκες υπεβλήθησαν σε αμφοτερόπλευρη μειωτική μαστών με τη μέθοδο Strömbeck. Η μείωση βάρους ήταν από 340 έως 3700gr. Σπυροπούλου Γ.Α.,Τσούτσος Δ., Οικονόμου Θ., Παναγιώτου Π., Κατσαρός Χ., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 15. «Αποκατάσταση μετεγκαυματικών ρικνώσεων με τη χρήση τεχνητού δέρματος». Την τελευταία πενταετία τοποθετήθηκε τεχνητό δέρμα (integra) για αποκατάσταση μετεγκαυματικών ρικνώσεων σε 8 ασθενείς. Οι περιοχές στις οποίες τοποθετήθηκε το τεχνητό δέρμα ήταν σε 2 περιπτώσεις στον τράχηλο, σε 1 στο (ΔΕ) άνω άκρο, σε 1 στην κοιλιακή χώρα, σε 1 στην θωρακική χώρα, σε 1 στο εφήβαιο και σε 1 στο (ΑΡ) κάτω άκρο. Τσούτσος Δ., Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Γραββάνης Α., Ντουντουλάκης Ν., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 16. «Ο βουβωνικός κρημνός στην ανακατασκευή τραυματικών ελλειμμάτων: ενδείξεις, αποτελέσματα, επιπλοκές». Την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιήθηκαν εννέα βουβωνικοί κρημνοί για κάλυψη μετατραυματικών ελλειμμάτων. Σε δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη ελλειμμάτων στην περιοχή του τραχήλου ενώ στις υπόλοιπες 7 για κάλυψη μετατραυματικών ελλειμμάτων των άνω άκρων. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Σταματόπουλος Κ., Οικονόμου Θ., Λυκούδης Ε., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 17. «Ανακατασκευή ελλειμμάτων κοιλιακού τοιχώματος: μελέτη 4 περιπτώσεων». Το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα αποτελεί πολύπλοκη μυοπεριτονιακή δομή, ελλείμματα της οποίας μπορούν να προκύψουν λόγω φλεγμονής, τραύματος, κακοήθειας ή κήλης. Την τελευταία τριετία αντιμετωπίστηκαν 4 ασθενείς με ελλείμματα του κοιλιακού τοιχώματος. Δύο από τα ελλείμματα αντιμετωπίστηκαν με δερματικά μοσχεύματα και δύο με τον κρημνό του τείνοντος την πλατεία περιτονία. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Γραββάνης Α., Κατσαρός Χ., Ζαπαντιώτη Π., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 18. «Η χρήση του κρημνού του ισχνού προσαγωγού: μια ασφαλής επιλογή στην ανακατασκευή ελλειμμάτων μαλακών μορίων». Την τελευταία επταετία αντιμετωπίστηκαν 9 περιστατικά με ιστικά ελλείμματα με χρησιμοποίηση του κρημνού του ισχνού προσαγωγού μυός. Οι βλάβες εντοπίζονταν στην περιοχή του περινέου σε 4 περιπτώσεις, σε 2 στα κάτω άκρα, σε 2 στα ισχιακά κυρτώματα και σε 1 στο πρόσωπο. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Λυκούδης Ε., Σταματόπουλος Κ., Ζαπαντιώτη Π., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 19. «Αποκατάσταση μετά μαστεκτομή: ανάλυση 29 περιστατικών». Την τετραετία 1999-2003 χειρουργήθηκαν 29 ασθενείς για ανακατασκευή μαστού. Άμεση αποκατάσταση έγινε σε 5 περιπτώσεις ενώ σε 22 περιπτώσεις έγινε σε 2ο χρόνο αποκατάσταση. Οι μέθοδοι αποκατάστασης ήταν σε 15 περιπτώσεις τοποθέτηση διατατήρα υπό το μείζονα θωρακικό και σε δεύτερο χρόνο τοποθέτηση ενθέματος, σε 11 αποκατάσταση με έμμισχο κρημνό του ορθού κοιλιακού (TRAM), σε 6 με χρησιμοποίηση πλατέος ραχιαίου και τοποθέτηση ενθέματος και σε 2 με πλατύ ραχιαίο χωρίς τοποθέτηση ενθέματος. Σπυροπούλου Γ.Α., Σταματόπουλος Κ., Τσούτσος Δ., Ζαπαντιώτη Π., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 20. «Καταγραφή και αντιμετώπιση των κακώσεων των δακτύλων στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων». Παρουσιάζονται τα περιστατικά κακώσεων των δακτύλων που αντιμετωπίστηκαν το τελευταίο έτος στα εξωτερικά ιατρεία και οι μέθοδοι αντιμετώπισης που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του ανατομικού στοιχείου που συμμετέχει στην κάκωση. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Λυκούδης Ε., Οικονόμου Θ., Ζαπαντιώτη Π., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 21. «Αντιμετώπιση της Γυναικομαστίας». Παρουσιάζεται η κατάλληλη χειρουργική τεχνική για τη διόρθωση της γυναικομαστίας καθώς επίσης τα αίτια της γυναικομαστίας, ο προεγχειρητικός έλεγχος, οι επιπλοκές και τα ιστολογικά ευρήματα. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Σ., Ντουντουλάκης Ν., Ιωάννοβιτς Ι., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 22. «Αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων της κεφαλής με ελεύθερους κρημνούς». Την τελευταία διετία αντιμετωπίστηκαν συνολικά 11 ασθενείς με ιστικά ελλείμματα στην περιοχή της κεφαλής. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 13 ελεύθεροι κρημνοί. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Αντεριώτης Δ., Τριανταφύλλου Δ., Σταματόπουλος Κ., Κατσικέρης Ν., 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004.
 23. «Η τεχνική των 4 παρεμβαλλόμενων ραμμάτων: μια νέα μέθοδος μικροαγγειακής αναστόμωσης. Μια πειραματική μελέτη». Παρουσιάζεται μια νέα τεχνική μικροαγγειακής αναστόμωσης η οποία συγκρίνεται με την τεχνική της συνεχούς συρραφής και την τεχνική των διακεκομμένων ραμμάτων. Σπυροπούλου Γ.Α., Λυκούδης Ε., Παπαλόης Α., Λιαδάκης Γ., Παπαλιώδη Ε., Ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Χειρουργικής του Χεριού και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Αθήνα, Ελλάς, 4-6 Νοεμβρίου 2004.
 24. «Εγκαύματα και συνυπάρχουσες τραυματικές κακώσεις». Παρουσίαση των περιστατικών εγκαυμάτων της κλινικής μας στα οποία οι ασθενείς είχαν συνυπάρχουσες κακώσεις σε άλλα όργανα. Τσούτσος Δ., Ζαπαντιώτη Π., Παπαδόπουλος Σ., Γραββάνης Α., Σπυροπούλου Γ.Α., Ιωάννοβιτς Ι., 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 2-5 Οκτωβρίου 2004.
 25. «Αντιμετώπιση τραυματισμών των δακτύλων». Παρουσιάζονται 656 περιστατικά με κακώσεις των δακτύλων που αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων. Σπυροπούλου Γ.Α., Τσούτσος Δ., Οικονόμου Θ., Λυκούδης Ε., Μιχαλόπουλος Β., Ιωάννοβιτς Ι., 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 2-5 Οκτωβρίου 2004..
 26. «Εκτίμηση του εισπνευστικού εγκαύματος με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας». Σκοπός της μελέτης είναι να καταδειχθεί ότι η αξονική εν αντιθέσει με την απλή ακτινογραφία θώρακος απεικονίζει πρώϊμα τις συνέπειες του εισπνευστικού εγκαύματος, καθώς και ότι τα ευρήματά της προηγούνται ή συμβαδίζουν με την κλινική εικόνα. Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Τσούτσος Δ., 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 2-5 Οκτωβρίου 2004.
 27. «Αποκατάσταση μαστού». Παρουσιάζονται 34 ασθενείς οι οποίες χειρουργήθηκαν για ανακατασκευή μαστού. Σε 6 ασθενείς έγινε άμεση αποκατάσταση, ενώ σε 29 αποκατάσταση σε 2ο χρόνο. Οι μέθοδοι αποκατάστασης ήταν σε 15 περιπτώσεις τοποθέτηση διατατήρα υπό το μείζονα θωρακικό μυ, σε 14 αποκατάσταση με έμμισχο μυοδερματικό κρημνό του ορθού κοιλιακού, σε 7 με χρησιμοποίηση πλατέος ραχιαίου και τοποθέτηση ενθέματος και σε 2 με πλατύ ραχιαίο μυοδερματικό κρημνό μόνο. Τσούτσος Δ., Γραββάνης Α., Παπαδόπουλος Σ., Σπυροπούλου Γ.Α., Ντουντουλάκης Ν., Ιωάννοβιτς Ι., 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάς, 2-5 Οκτωβρίου 2004.
 28. «Αντιμετώπιση περιπτώσεως σοβαρής βλεφαρόπτωσης». Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς με ετερόπλευρη βαριά βλεφαρόπτωση (πτώση>4mm) ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ανάρτηση από το μετωπιαίο μυ με τη βοήθεια λωρίδων λαγονοκνημιαίας ταινίας. Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Παναγιώτου Π., Τσαγκαράκης Μ., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 29. «Ανακατασκευή του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω: μελέτη 28 περιπτώσεων». Η ανακατασκευή του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω αποτελεί το τελευταίο αλλά ουσιώδες στάδιο μιας επιτυχημένης αποκατάστασης μαστού. Την τελευταία πενταετία χειρουργήθηκαν 28 ασθενείς για αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω. Για την αποκατάσταση της θηλής χρησιμοποιήθηκε μέρος της θηλής του υγιούς μαστού σε 6 περιπτώσεις ενώ έγινε χρησιμοποίηση τοπικών κρημνών scateflap σε 21 περιστατικά. Τα καλύτερα αποτελέσματα στη θηλή τα είχαν οι τοπικοί κρημνοί ενώ στη θηλαία άλω τα δερματικά μοσχεύματα από τη θηλαία άλω του υγιούς μαστού. Οικονόμου Θ., Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Τσαγκαράκης Μ., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 30. «Ανακατασκευή περιστοματικών ελλειμμάτων». Την περίοδο 2003-2004 αντιμετωπίστηκαν 38 περιστατικά που έχρηζαν ανακατασκευής μετά από αφαίρεση κακοήθειας ή λόγω τραυματικού ελλείμματος στο άνω ή κάτω χείλος. Τα ελλείμματα αντιμετωπίστηκαν με τριγωνική ή πενταγωνική αφαίρεση και σύγκλειση κατά 1ο σκοπό σε 23 περιστατικά, με κάποιο τοπικό ή περιοχικό κρημνό σε 11 περιστατικά και με αφαίρεση του ερυθρού του χείλους και προώθηση του βλεννογόνου σε 4 περιπτώσεις. Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Σταματόπουλος Κ., Κρητικός Ο., Μιχαλόπουλος Β., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 31. «Ελλείμματα βλεφάρων: η πενταετής εμπειρία μας στην ανακατασκευή τους». Την πενταετία 1999-2004 χειρουργήθηκαν 432 ασθενείς με ελλείμματα βλεφάρων. Η αποκατάσταση έγινε σε 397 περιστατικά με σύγκλιση κατά πρώτο σκοπό, σε 14 με κάλυψη με κάποιο τοπικό ή περιοχικό κρημνό, σε ένα με χονδροβλεννογόνιο μόσχευμα από τη μύτη και κάλυψη με κρημνό, σε 16 με κάλυψη με μόσχευμα δέρματος, σε τρεις περιπτώσεις με επούλωση κατά δεύτερο σκοπό και σε 1 με τοποθέτηση χόνδρου από την κόγχη. Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Οικονόμου Θ., Σταματόπουλος Κ., Παπαδόπουλος Σ., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 32. «Κάλυψη ελλειμμάτων ρινός μετά από αφαίρεση κακοήθων όγκων: ανάλυση 24 περιστατικών». Την περίοδο 2004-2005 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας 24 περιστατικά ασθενών με ελλείμματα της περιοχής της ρινός μετά από αφαίρεση όγκων. Η αφαίρεση όγκων της περιοχής της ρινός μπορεί να γίνει στην πλειοψηφία του υπό τοπική αναισθησία και χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς ο οποίος επανέρχεται γρήγορα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ζαπαντιώτη Π., Σπυροπούλου Γ.Α., Παπαδόπουλος Σ., Μιχαλόπουλος Β., Γραββάνης Α., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 33. «Χημικά εγκαύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών». Παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων στη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών. Κρητικός Ο., Τσαγκαράκης Μ., Σπυροπούλου Γ.Α., Παπαδόπουλος Σ., Οικονόμου Θ., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 34. «Αφεστώτα ώτα: Η πενταετής εμπειρία μας στην αποκατάστασή τους». Αναλύονται 57 περιστατικά αφεστώτων ώτων που αντιμετωπίστηκαν την πενταετία 1999-2004. Η αντιμετώπιση έγινε με λέπτυνση του χόνδρου, αφαίρεση τμήματος χόνδρου και τοποθέτηση ραμμάτων για τη δημιουργία ανθέλικας και με αφαίρεση τμήματος χόνδρου και τοποθέτηση ραμμάτων για μείωση του βάθους της κόγχας. Ζαπαντιώτη Π., Σπυροπούλου Γ.Α., Μιχαλόπουλος Β., Παπαδόπουλος Σ., Τσαγκαράκης Μ., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 35. «Διατατήρες δέρματος: ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια του Πλαστικού Χειρουργού». Το τελευταίο έτος (2004-2005) χρησιμοποιήθηκαν στην κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών διατατήρες δέρματος σε 32 ασθενείς. Σε 8 ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδος αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή ενώ στους υπόλοιπους 24 για κάλυψη ουλών. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση 2 σταδίων. Τα αποτελέσματά μας τόσο στις περιπτώσεις αποκατάστασης μετά μαστεκτομή όσο και στις περιπτώσεις αντιμετώπισης των ουλών ήταν ικανοποιητικά χωρίς σημαντικές επιπλοκές. Ζαπαντιώτη Π., Σπυροπούλου Γ.Α., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Σ., Γραββάνης Α., Τσούτσος Δ., 31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ελλάς, 17-21 Μαΐου 2005.
 36. «Αποπλατυσμένη έλικα του ωτός: αναγνώριση της δυσμορφίας και τεχνική χειρουργικής αποκατάστασης». Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η επισήμανση του αισθητικού προβλήματος της συγγενώς αποπλατυσμένης έλικας του πτερυγίου του ωτός και η παρουσίαση της μεθόδου αποκατάστασης που επινοήσαμε. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Σακελλαρίου Αικ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 37. «Ανακατασκευή βλεφάρων: η εμπειρία μας την τελευταία πενταετία». Την τελευταία πενταετία χειρουργήθηκαν 412 ασθενείς με ελλείμματα βλεφάρων. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν με σύγκλειση κατά πρώτο σκοπό ή με μόσχευμα από το άλλο βλέφαρο τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Σε δύο ασθενείς που η αποκατάσταση έγινε με τοπικό ή περιοχικό κρημνό δημιουργήθηκε εκτρόπιο που αντιμετωπίστηκε με επανεπέμβαση. Οι στόχοι της επανορθωτικής χειρουργικής των βλεφάρων είναι η αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους, η παροχή επαρκούς προστασίας στον οφθαλμό και η επίτευξη ικανοποιητικών αισθητικών αποτελεσμάτων. Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Οικονόμου Θ., Παπαδόπουλος Σ., Μιχαλόπουλος Β., Τσούτσος Δ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 38. «Ανακατασκευή ελλειμμάτων άνω και κάτω χείλους». Την τελευταία τριετία αντιμετωπίστηκαν 41 περιστατικά που έχρηζαν ανακατασκευής μετά από αφαίρεση κακοήθειας ή λόγω τραυματικού ελλείμματος στο άνω ή κάτω χείλος. Τα ελλείμματα αντιμετωπίστηκαν με τριγωνική ή πενταγωνική αφαίρεση και σύγκλειση κατά 1ο σκοπό σε 23 περιστατικά, με κάποιο τοπικό ή περιοχικό κρημνό σε 13 περιστατικά, με ελεύθερο κρημνό σε ένα και με αφαίρεση του ερυθρού του χείλους και προώθηση του βλεννογόνου σε 4 περιπτώσεις. Ζαπαντιώτη Π., Οικονόμου Θ., Σπυροπούλου Γ.Α., Γραββάνης Α., Μιχαλόπουλος Β., Τσούτσος Δ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 39. «Αντιμετώπιση περιπτώσεως σοβαρής βλεφαρόπτωσης». Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς με ετερόπλευρη βαριά βλεφαρόπτωση (πτώση>4mm) ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ανάρτηση από το μετωπιαίο μυ με τη βοήθεια λωρίδων λαγονοκνημιαίας ταινίας. Σπυροπούλου Γ.Α., Ζαπαντιώτη Π., Παναγιώτου Π., Τσαγκαράκης Μ., Τσούτσος Δ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 40. «Ανακατασκευή ελλειμμάτων ρινός-η εμπειρία μας τα τελευταία δύο χρόνια». Ζαπαντιώτη Π., Σπυροπούλου Γ.Α., Παπαδόπουλος Σ., Μιχαλόπουλος Β., Γραββάνης Α., Τσούτσος Δ. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005. Την τελευταία διετία αντιμετωπίστηκαν 25 ασθενείς με ελλείμματα της ρινός λόγω αφαίρεσης όγκων. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε εκτομή και σύγκλειση κατά 1ο σκοπό σε 8 περιπτώσεις, εκτομή και κάλυψη με δερματικό μόσχευμα σε 4 περιπτώσεις και οι υπόλοιποι 12 σε εκτομή και κάλυψη με κάποιου είδους κρημνό. Είκοσι ασθενείς εμφάνισαν καλό αισθητικό άμεσο και απώτερο αποτέλεσμα, χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Τοπική υποτροπή εμφανίστηκε σε έναν ασθενή με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα τύπου morphea.
 41. «Αποκατάσταση μεγάλου μετατραυματικού ελλείμματος του μετωπιαίου οστού με αυτόλογο κρανιακό μόσχευμα και ελεύθερο κρημνό». Παρουσιάζεται περίπτωση συνδυασμένης χρήσης αυτόλογου κρανιακού μοσχεύματος και ελεύθερου κρημνού για αποκατάσταση ελλείμματος του μετωπιαίου οστού με επισφαλή δερματική κάλυψη και ιστορικό μικροβιακής λοίμωξης. Λυκούδης Ε., Σακελλαρίου Αικ., Σπυροπούλου Γ.Α., Σουλτογιάννης Κ., Μίχος Ε., Πολυζωίδης Κ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 42. «Ανακατασκευή σύνθετου ελλείμματος της περιοχής ταρσού-μεταταρσίων με τη χρήση ελεύθερου οστεοδερματικού κρημνού της περόνης». Παρουσιάζεται ασθενής που μετά από αυτοπυροβολισμό στον άκρο πόδα, εμφάνιζε οστικό έλλειμμα σε όλα τα μετατάρσια. Έγινε χειρουργικός καθαρισμός και λήψη του οστεοδερματικού κρημνού της περόνης. Στο οστό της περόνης έγιναν τρεις οστεοτομίες και οστεοσύνθεση με βελόνες Kirshner, ώστε τα δύο ακραία τμήματα με επιμήκη προσανατολισμό να αποκαταστήσουν το 1ο-5ο μετατάρσιο και τα έσω σφηνοειδές-κυβοειδές αντιστοίχως, ενώ το μεσαίο τμήμα με εγκάρσιο τα υπόλοιπα ελλείμματα των μεταταρσίων και του μέσου και έξω σφηνοειδών. Η δερματική νησίδα χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη του ελλείμματος δέρματος-μαλακών μορίων. Λυκούδης Ε., Σακελλαρίου Αικ., Σπυροπούλου Γ.Α., Παφύλας Δ., Γαβριϊλίδης Ι., Μπερής Α., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 43. «Αποκατάσταση επιπλεγμένου ολικού πάχους ελλείμματος του προσθίου θωρακικού τοιχώματος με ελεύθερο σύνθετο πλάγιο κρημνό του μηρού». Παρουσιάζεται περιστατικό με ιστορικό σαρκώματος του προσθίου θωρακικού τοιχώματος στο οποίο έγινε ευρύτατος χειρουργικός καθαρισμός της περιοχής και αποκατάσταση με τη χρήση σύνθετου πλάγιου κρημνού του μηρού. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Σακελλαρίου Αικ., Σιμινελάκης Σ., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Λουτράκι, Ελλάς, 27-29 Οκτωβρίου 2005.
 44. “Η χρήση αγκυρών καθήλωσης στην αντιμετώπιση κατακλίσεων της ιεροκοκκυγικής χώρας». Πρόκειται για κλινική μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα ράμματα-άγκυρες σε 15 ασθενείς με ιεροκοκκυγικές κατακλίσεις, για την ασφαλή καθήλωση των αμφοτερόπλευρων γλουτιαίων προωθητικών δερμοπεριτονιακών κρημνών στη μέση γραμμή. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Βεκρής Α., Καραντζάς Μ., Μίχος Κ. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάς 4-7 Οκτωβρίου 2007.
 45. «Η αποκατάσταση ελλειμμάτων άνω και κάτω γνάθου με ελεύθερη μεταφορά περονιαίων κρημνών. Εμπειρία 6 ετών». Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Αντεριώτης Δ., Κατσικέρης Ν., Κίντος Δ., Βλαστού Α. Παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αποκατάσταση ελλειμμάτων της άνω και κάτω γνάθου με οστικό ή οστεοδερματικό κρημνό της περόνης. Την τελευταία εξαετία (2001-2007) αντιμετωπίσαμε συνολικά 19 ασθενείς ηλικίας 24-80 ετών για έλλειμμα της άνω ή κάτω γνάθου. Το έλλειμμα αφορούσε την κάτω σε 15 και την άνω σε 4 περιπτώσεις. Ο κρημνός της περόνης είναι ο πλέον κατάλληλος για την ανακατασκευή μεγάλων ελλειμμάτων κυρίως της κάτω αλλά και επιλεκτικά της άνω γνάθου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάς 4-7 Οκτωβρίου 2007.
 46. «Αποκατάσταση εκτεταμένης μετεγκαυματικής σύμφυσης βραχίονα-θώρακα με χρήση διατατήρων ιστών και μυϊκού κρημνού σε δύο στάδια». Παρουσιάζεται περιστατικό με σχεδόν πλήρη μετεγκαυματική σύμφυση του βραχίονα με το θωρακικό τοίχωμα, που αποκαταστάθηκε σε δύο στάδια με τη χρήση διατατήρων ιστών και μυϊκού κρημνού του πλατέος ραχιαίου. Λυκούδης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Βεκρής Α., Μίχος Κ., Δαλιανούδης Ι.8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Χαλκιδική, Ελλάς 4-7 Οκτωβρίου 2007.
 47. «Αποκατάσταση οστεοδερματικού ελλείμματος μικρού δακτύλου άκρας χειρός με χρήση λαγονίου μοσχεύματος το οποίο διαμορφώθηκε σαν «ήλος». Σπυροπούλου Γ.Α., Σφακιωτάκης Ε., Παντελίδης Μ., Μπέλτσιος Μ., Κομνηνάκης Ε. Παρουσίαση περιστατικού με οστεοδερματικό έλλειμμα του μικρού δακτύλου στο οποίο ελήφθη λαγόνιο μόσχευμα, διαμορφώθηκε σαν ήλος και χρησιμοποιήθηκε για τη γεφύρωση του ελλείμματος. 16οΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, 26-29 Σεπτεμβρίου, EpirusPalace, Ιωάννινα, Ελλάς.
 48. «Ανακατασκευή υποφαρυγγικών ελλειμμάτων με ελεύθερο προσθιοπλάγιο κρημνό του μηρού: ταξινόμηση ελλειμμάτων, μέθοδος, συμβουλές και αποτελέσματα». Παρουσίαση ενός νέου αλγόριθμου ταξινόμησης των υποφαρυγγικών ελλειμμάτων και μεθόδων αποκατάστασης. Σπυροπούλου Γ.Α.,LinP.Y., ChienC.Y., KuoY.R., JengS.F. 16οΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου», 26-29 Σεπτεμβρίου, EpirusPalace, Ιωάννινα, Ελλάς.
 49. «Lowerbodylift: Μια αποτελεσματική τεχνική στην ανόρθωση γλουτών μηρών με μικρές τομές». Παρουσιάζεται μια τεχνική ανόρθωσης των γλουτών με τομές που κρύβονται στη μεσογλουτιαία σχισμή. Κομνηνάκης Ε., Παντελίδης Μ., Σπυροπούλου Γ.Α., Καραματσούκης Σ., Πατσουλάς Ι., Κοιζής Μ. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010. 24-27 Νοεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο HiltonAthens, Αθήνα, Ελλάς.
 50. «Αποκατάσταση καταγμάτων άκρας χειρός με εσωτερικές οστεοσυνθέσεις». Παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής μας στην αποκατάσταση καταγμάτων άκρας χειρός με εσωτερικές οστεοσυνθέσεις. Καραματσούκης Σ., Σπυροπούλου Γ.Α., Σπυρόπουλος Ι., Παντελίδης Μ., Παπαχρήστου Β., Κομνηνάκης Ε. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010. 24-27 Νοεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο HiltonAthens, Αθήνα, Ελλάς.
 51. «Η εμπειρία μας από την αποκατάσταση ελλειμμάτων της ρινός την τελευταία διετία». Παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής μας στην αποκατάσταση ελλειμμάτων ρινός την τελευταία διετία. Σφακιωτάκης Ε., Σπυροπούλου Γ.Α., Παπαχρήστου Β., Κοιζής Μ., Πατσουλάς Ι., Μηνογιάννης Ν., Κομνηνάκης Ε. 27οΠανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010. 24-27 Νοεμβρίου 2010, Ξενοδοχείο HiltonAthens, Αθήνα, Ελλάς.
 52. «Απογαντισμοί κάτω άκρου». Ι. Πατσουλάς, Δ. Κρικώνης, Φ. Κατρανά, Χ. Στοίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση απογαντισμών κάτω άκρου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 53. “Ελλείμματα κάτω τριτημορίου κνήμης και άκρου ποδός». Ι. Πατσουλάς, Α. Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Λ. Κουκουλομάτης, Μ. Κοιζής, Φ. Κατρανά, Δ. Κρικώνης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση ελλειμμάτων κάτω τριτημορίου κνήμης και άκρου ποδός με μοσχεύματα δέρματος, τοπικούς, περιοχικούς και ελεύθερους κρημνούς. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 54. «Αποκατάσταση καταγμάτων άκρας χείρας με εσωτερικές και εξωτερικές οστεοσυνθέσεις». Παρουσίαση των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας για κατάγματα άκρας χειρός με εσωτερικές και εξωτερικές οστεοσυνθέσεις. Β. Παπαχρήστου, ΓΑ Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Λ. Κουκουλομάτης, Φ. Κατρανά, Ε. Σφακιωτάκης, Μ. Παντελίδης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 55. «Τραυματισμοί πάνω σε τατουάζ». Π. Γεωργίου, Μ. Κοιζής, Λ. Κουκουλομάτης, ΓΑ Σπυροπούλου, Σ. Καραματσούκης, Ε. Σφακιωτάκης, Χ. Στοίδης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση περιστατικών τραυματισμών πάνω σε προυπάρχοντα τατουάζ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 56. «Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση βαρέων εγκαυμάτων». Ε. Σφακιωτάκης, Λ. Κουκουλομάτης, Δ. Κρικώνης, Φ. Κατρανά, Μ. Παντελίδης, Α. Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση βαρέων εγκαυμάτων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 57. «Ηλεκτρικό Έγκαυμα». Β. Παπαχρήστου, Φ. Κατρανά, Π. Γεωργίου, Λ. Κουκουλομάτης, ΓΑ Σπυροπούλου, Δ. Κρικώνης, Ι. Πατσουλάς, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση ηλεκτρικών εγκαυμάτων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 58. «Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση της ανισομαστίας». Ι. Πατσουλάς, Π. Γεωργίου, Μ. Κοιζής, Μ. Παντελίδης, Σ. Καραματσούκης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Σπυροπούλου, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στην αντιμετώπιση περιστατικών ανισομαστίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 59. «Η εμπειρία μας στη μειωτική μαστών». Ε. Σφακιωτάκης, Λ. Κουκουλομάτης, Σ. Καραματσούκης, Π. Γεωργίου, Α. Σπυροπούλου, Δ. Κρικώνης, Φ. Κατρανά, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας στε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μειωτική μαστού. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 60. «Η εμπειρία μας στην ογκολογική χειρουργική της περιοφθάλμιας χώρας». Σ. Καραματσούκης, Π. Γεωργίου, Μ. Κοιζής, Μ. Παντελίδης, Λ. Κουκουλομάτης, Α. Σπυροπούλου, Δ. Κρικώνης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση της εμπειρίας της κλινικής μας σε περιπτώσεις ασθενών με περιοφθαλμικούς όγκους. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 61. «Ανάστροφη κοιλιοπλαστική: χρήσιμη μέθοδος ανακατασκευής του ανώτερου κοιλιακού τοιχώματος: παρουσίαση 2 περιστατικών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας». ΓΑ Σπυροπούλου, Γ Ζαμπάκος, Δ. Χάμψας, Ε Κομνηνάκης, Α Μανδρέκας. Παρουσίαση 2 περιστατικών ανάστροφης κοιλιοπλαστικής για ανακατασκευή ελλειμμάτων ανώτερου κοιλιακού τοιχώματος. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 62. «Γάγγραινα Fournier, μια χειρουργική πρόκληση. Η εμπειρία μας τα 3 τελευταία χρόνια». Β. Παπαχρήστου, Δ. Κρικώνης, Γ.Α. Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Λ. Κουκουλομάτης, Σ. Καραματσούκης, Χ. Στοίδης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής μας τα 3 τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση περιστατικών γάγγραινας Fournier. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 63. «Ετερόπλευρη ψευδογυναικομαστία: επαγγελματικός κίνδυνος σε μασχαλοτορναδόρους?». Γ.Α. Σπυροπούλου, Σ. Καραματσούκης, Μ. Παντελίδης, Ι. Πατσουλάς, Ε. Σφακιωτάκης, Β. Παπαχρήστου, Π. Γεωργίου, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσιάζονται 5 περιστατικά ετερόπλευρης ψευδογυναικομαστίας σε μασχαλοτορναδόρους που εργάζονταν όλοι στην ίδια βιοτεχνία. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 64. «Αποκατάσταση γάγγραινας Fournier με προσθιοπλάγιο κρημνό του μηρού (ALTflap)». ΓΑ Σπυροπούλου, Ε. Σφακιωτάκης, Π. Γεωργίου, Β. Παπαχρήστου, Ι. Πατσουλάς, Μ. Παντελίδης, Σ. Καραματσούκης, Ν. Μηνογιάννης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσίαση ενός περιστατικού όπου έγινε αποκατάσταση γάγγραινας Fournier με προσθιοπλάγιο κρημνό του μηρού. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. 29-31 Αυγούστου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Κυπριώτης, Κως, Ελλάς.
 65. «Χρήση κρημνών διατιτραινουσών για κάλυψη περιστατικών γάγγραινας Fournier. Παρουσίαση 2 περιστατικών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας». Γ.Α. Σπυροπούλου, Π. Γεωργίου, Β. Παπαχρήστου, Ι. Πατσουλάς, Ε. Σφακιωτάκης, Ε. Κομνηνάκης. Παρουσιάζονται 2 περιστατικά γάγγραινας Fournier που καλύφθηκαν το ένα με κρημνό ALT και το άλλο με κρημνό AMT 17ο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 66. «Άμεση επισκόπηση των σφύξεων του περιφερικού αρτηριακού κολοβώματος: μιά πολύ χρήσιμη μέθοδος παρακολούθησης ελεύθερων κρημνών» Γ.Α. Σπυροπούλου, Y-R Kuo, Ch-Y Chien, J Ch-Sh Yang, S-F Jeng Παρουσιάζεται μια μέθοδος παρακολούθησης ελεύθερων κρημνών που βασίζεται στην άμεση επισκόπηση των σφύξεων του αρτηριακού κολοβώματος. 17ο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 67. “Μεταβολές στη στερεομετρική διαμόρφωση του καρπιαίου σωλήνα μετά από διατομή του εγκάρσιου συνδέσμου του καρπού. Πειραματική έρευνα σε πτωματικούς καρπούς”. Λ. Παυλίδης, Α. Σπυροπούλου, Δ. Διονυσίου, Α. Τριάντος, Γ. Μπάτσης, Α. Γκομώλης, Ε. Δεμίρη. Σκοπός της μελέτης είναι να παρακολουθηθεί η γωνία διάνοιξης του τόξου καθώς και η πρόσθια παρεκτόπιση του περιεχομένου του καρπιαίου σωλήνα μετά από διατομή του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού. 18ο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 68. “Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή με προσχεδιασμένο ελεύθερο κοιλιακό κρημνό”. Δ. Διονυσίου, Γ. Μπάτσης, Ε. Κοκκόλη, Ν. Κωστογλούδης, Λ. Παυλίδης, Α. Σπυροπούλου, Ε. Δεμίρη. Μελετήσαμε τα πλεονεκτήματα της λήψης ενός προσχεδιασμένου κοιλιακού κρημνού ο οποίος λαμβάνεται με τις επιθυμητές διαστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί η τελική συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό σε περιπτώσεις αποκατάστασης μαστού με τη χρήση ελεύθερου κοιλιακού κρημνού. 18ο κοινό συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 69. “Ανακατασκευή ελλειμμάτων με τη χρήση ελεύθερων κρημνών σε ασθενείς άνω των 65 ετών” Γ.Α. Σπυροπούλου, Δ. Διονυσίου, Λ. Παυλίδης, Ν. Κοστογλούδης, Ε. Κοκκόλη, Σ. Ιωαννίδης, Ε. Δεμίρη. Πρόκειται για αναδρομική μελέτη της ομάδας των ηλικιωμένων ασθενών μας που υποβλήθηκαν σε μικροχειρουργική αποκατάσταση με σκοπό να εκτιμηθεί αν η ηλικία άνω των 65 ετών θεωρείται παράγοντας κινδύνου στις πολύωρες μικροχειρουργικές επεμβάσεις. 18ο κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 70. “Ηλεκτρικά εγκαύματα άνω άκρου: ανάλυση αποτελεσμάτων μιας 5ετίας”. Α. Τσιμπώνης, Σ. Ιωαννίδης, Α. Παπακωσταντίνου, Α. Αντωνίου, Δ. Διονυσίου, Λ. Παυλίδης, Α. Σπυροπούλου, Α. Διονυσόπουλος, Ε. Δεμίρη. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ασθενείς με ηλεκτρικό έγκαυμα άνω άκρου που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας την πενταετία 2007-2012. Συνολικά αντιμετωπίστηκαν 16 ασθενείς, σε 5 εκ των οποίων η αποκατάσταση των ελλειμμάτων έγινε με τη χρήση ελεύθερων ή έμμισχων κρημνών. 18ο κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας  Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου, 8-10 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 71. “Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή και λεμφοιδήματος με τη χρήση αυτόλογων ιστών” Δ. Διονυσίου, Α. Τριάντος, Ε. Κοκκόλη, Α. Σπυροπούλου, Λ. Παυλίδης, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζονται τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας την τελευταία 5ετία για αποκατάσταση μαστού και λεμφοιδήματος μετά μαστεκτομή. Χρησιμοποιήθηκαν 7 μισχωτοί κρημνοί ορθού κοιλιακού μυός, 12 ελεύθεροι κρημνοί ορθού κοιλιακού μυός, 25 ελεύθεροι κρημνοί διατιτραινουσών της κάτω επιγάστριας αρτηρίας εκ των οποίων σε 4 έγινε και ελεύθερη μεταφορά λεμφαδένων, 1 ελεύθερος κρημνός άνω γλουτιαίας αρτηρίας, 2 εγκάρσιοι κρημνοί ισχνού προσαγωγού. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού, 28-30 Ιουνίου 2013, Αθήνα, Ελλάς.
 72. “10ετής εμπειρία στην τεχνική της βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα στο μελάνωμα”. Α. Τσιμπώνης, Α. Παπακωσταντίνου, Α. Διονυσόπουλος, Α. Αντωνίου, Α. Σπυροπούλου, Λ. Παυλίδης, Δ. Διονυσίου, Α. Παπάς, Ε. Δεμίρη. Πρόκειται για παρουσίαση της εμπειρίας της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη χρήση του λεμφαδένα φρουρού στη σταδιοποίηση του μελανώματος. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 73. “Δερματοϊνοσάρκωμα: κλινική, ανοσοϊστοχημική ανάλυση και παρουσίαση σειράς 15 περιστατικών”. Λ. Παυλίδης, Α. Διονυσόπουλος, Α. Σπυροπούλου, Α. Τριάντος, Α. Γκομώλης, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται σειρά 15 περιστατικών δερματοϊνοσαρκώματος και των μεθόδων αποκατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 74. “Η επίδραση της μειωτικής μαστοπλαστικής στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες με μεγαλομαστία”. Ε. Δεμίρη, Α. Τσιμπώνης, Ν. Κωστογλούδης, Δ. Διονυσίου, Λ. Παυλίδης, Α. Σπυροπούλου, Κ. Αναγνωστίδης, Γ. Καπετάνος. Παρουσιάζεται μελέτη σχετικά με την επίδραση της μειωτικής μαστού στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 75. “Μείωση του χειρουργικού χρόνου στην απώτερη αποκατάσταση μαστού με τον προσχεδιασμένο ελεύθερο κοιλιακό κρημνό”. Δ. Διονυσίου, Α. Τσιμπώνης, Λ. Παυλίδης, Α. Σπυροπούλου, Ε. Κοκκόλη, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται η εμπειρία της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΠΘ στην απώτερη αποκατάσταση μαστού με τη χρήση του προσχεδιασμένου ελεύθερου κοιλιακού κρημνού. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 76. “Ταυτόχρονη αποκατάσταση μαστού και τροπιδοειδή θώρακα με ελεύθερο κρημνό DIEP σε ασθενή με σύνδρομο Poland”. Δ. Διονυσίου, Γ. Μπάτσης, Α. Τριάντος, Α. Σπυροπούλου, Α. Παπακωσταντίνου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται περιστατικό στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ελεύθερος κρημνός διατιτραινουσών της εν τω βάθει κάτω επιγάστριας αρτηρίας για αποκατάσταση της δυσμορφίας του μαστού και τροπιδοειδή θώρακα σε ασθενή με σύνδρομο Poland. Ο κρημνός . αποεπιθηλιοποιήθηκε και τοποθετήθηκε υποδόρια για αποκατάσταση του όγκου. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 77. “Μικροχειρουργική αποκατάσταση σε ασθενείς άνω των 65 ετών”. Γ.Α. Σπυροπούλου, Α. Τριάντος, Ε. Κοκκόλη, Δ. Διονυσίου, Α. Τσιμπώνης, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται ομάδα των ασθενών μας άνω των 65 ετών που χειρουργήθηκαν για αποκατάσταση ελλειμμάτων με τη χρήση ελεύθερων κρημνών, καθώς και οι επιπλοκές, το ποσοστό επιτυχίας και τα συμπεράσματα. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 78. “Κακοήθεις όγκοι δέρματος κεφαλής που δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα: η συμβολή του Πλαστικού Χειρουργού”. Α. Διονυσόπουλος, Α. Παπακωσταντίνου, Γ. Μπάτσης, Α. Γκομώλης, Α. Αντωνίου, Γ.Α. Σπυροπούλου, Π. Φόρογλου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζονται παραμελημένα περιστατικά κακοήθων όγκων δέρματος και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 79. “Χρήση καρπιαίου block για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κακώσεων της άκρας χειρός”. Γ.Α. Σπυροπούλου, Α. Γκομώλης, Α. Τσιμπώνης, Γ. Μπάτσης, Δ. Διονυσίου, Π. Φόρογλου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με τη χρήση περιοχικής αναισθησίας στην περιοχή του καρπού. Χρησιμοποιείται ξυλοκαϊνη 2% για να αποκλειστεί το μέσο, το ωλένιο και το επιπολής κερκιδικό και εν συνεχεία τοποθετείται tourniquet πάνω από τον καρπό. Με τη χρήση του καρπιαίου block μπορούμε να επιτύχουμε αναισθησία διάρκειας 90 λεπτών. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 80. “Γιγαντιαίο δερματικό καλόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα. Παρουσίαση περιστατικού”. Γ.Α. Σπυροπούλου, Ε. Κοκκόλη, Σ. Ιωαννίδης, Α. Τσιμπώνης, Α. Αντωνίου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται περιστατικό δερματικού καλοήθους ινώδους ιστιοκυττώματος στο κάτω τριτημόριο της κνήμης. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από δερματοϊνοσάρκωμα και λειομυοσάρκωμα. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 81. “Αποκατάσταση περιγεννητικών ελλειμμάτων με τη χρήση του προσθιοπλάγιου κρημνού του μηρού”. Γ.Α. Σπυροπούλου, Λ. Παυλίδης, Σ. Ιωαννίδης, Α. Γκομώλης, Α. Διονυσόπουλος, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται σειρά 10 περιστατικών στα οποία χρησιμοποιήθηκε ο έξω προσθιοπλάγιος κρημνός του μηρού σε 9 και ο έσω προσθιοπλάγιος κρημνός του μηρού σε 1 για αποκατάσταση ελλειμμάτων του οσχέου, του περινέου και της βουβωνικής χώρας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 31 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2013, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, Ελλάς.
 82. “Ανακατασκευή ελλειμμάτων άκρας χειρός με τη χρήση ανάστροφων δερμοπεριτονιακών κρημνών του αντιβραχίου”. Γ.Α. Σπυροπούλου, Α. Γκομώλης, Σ. Ιωαννίδης, Λ. Παυλίδης, Δ. Διονυσίου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται σειρά 19 περιστατικών στα οποία έγινε αποκατάσταση ελλειμμάτων της άκρας χειρός στην κλινική μας, την τελευταία 5ετία. Σε 4 ασθενείς χρησιμοποιήθηκε ο κρημνός της ραχιαίας μεσόστεης και σε 15 ο ανάστροφος κερκιδικός κρημνός. 19ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου. 28-30 Νοεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο MET, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 83. “Πρόγραμμα μικροχειρουργικής εκπαίδευσης”. Σ. Ιωαννίδης, Α. Γκομώλης, Ε. Χαϊμαδή, Δ. Διονυσίου, Γ.Α. Σπυροπούλου, Α. Αντωνίου, Ε. Δεμίρη. Παρουσιάζεται το πρόγραμμα Μικροχειρουργικής Εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από το 2008 και διαρκεί 50 ώρες ανά εκπαιδευόμενο. 19ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου. 28-30 Νοεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο MET, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 84. «Ο ρόλος του λεμφαδένα φρουρού σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα υψηλού κινδύνου της κεφαλής και του τραχήλου» Σπυροπούλου ΓΑ, Μυλοθρίδης Π, Τσιμπώνης Α, Γκομώλης Α, Παυλίδης Λ, Δεμίρη Ε. 11ο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ, 5-7 Νοεμβρίου 2015, Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 85. «Η χρήση του κρημνού τύπου κλειδόλιθου για αποκατάσταση ελλειμμάτων κάτω άκρου. Η εμπειρία μας» Παυλίδης Λ, Σπυροπούλου ΓΑ, Γκομώλης Α, Διονυσσόπουλος Α, Φόρογλου Π, Δεμίρη Ε. 11ο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ, 5-7 Νοεμβρίου 2015, Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 86. «Κάλυψη ελλείμματος κάτω άκρου σε βρέφος 2.5 ετών με ελεύθερο προσθιοπλάγιο κρημνό του μηρού. Σπυροπούλου ΓΑ, Παυλίδης Λ, Σαράφης Α, Λαμπρού Ε, Διονυσίου Δ, Δεμίρη Ε. 11ο Συνέδριο ΕΕΠΕΑΧ, 5-7 Νοεμβρίου 2015, Μακεδονία Παλλάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 87. «Η σημασία της διαφορικής διάγνωσης στη θεραπεία αγγειακών ανωμαλιών». Πρόκειται για ανάλυση των διαγνωστικών προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν στις περιπτώσεις αγγειακών ανωμαλιών. Παυλίδης Λ, Σπυροπούλου ΓΑ, Μποστάνη Β, Δελημπαλτάς Α, Δεμίρη Ε. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 18-21 Οκτωβρίου 2017, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάς.
 88. «Αποκατάσταση σύνθετων θωρακικών ελλειμμάτων μετά εκτομή σαρκωμάτων θωρακικού τοιχώματος». Παρουσίαση περιστατικών εκτομής μεγάλων σαρκωμάτων θωρακικού τοιχώματος στα οποία η αποκατάσταση έγινε με τη χρήση κρημνών. Γούλα ΧΟ, Σπυροπούλου ΓΑ, Διονυσίου Δ, Παυλίδης Λ, Δεμίρη Ε. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 18-21 Οκτωβρίου 2017, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάς.
 89. “Αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων στην κεφαλή και στον τράχηλο με ελεύθερους κρημνούς». Παρουσίαση 17 περιστατικών με σύνθετα ελλείμματα στην κεφαλή και στον τράχηλο που αποκαταστάθηκαν με ελεύθερους κρημνούς. Μυλωθρίδης Π, Σπυροπούλου ΓΑ, Παυλίδης Λ, Λάμπρος Ε, Δεμίρη Ε. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 18-21 Οκτωβρίου 2017, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάς.
 90. «Αποκατάσταση ελλείμματος πτερυγίου ρινός με ελεύθερο κρημνό από την έλικα του πτερυγίου του ωτός». Περιστατικό ασθενούς 45 ετών με ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα πτερυγίου ρινός που αφαιρέθηκε και αποκαταστάθηκε με ελεύθερο κρημνό από την έλικα του ετερόπλευρου ωτός. Σπυροπούλου ΓΑ, Παυλίδης Λ, Τσιμπώνης Α, Δελημπαλτάς Α, Δεμίρη Ε. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, 18-21 Οκτωβρίου 2017, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, Ελλάς.
 91. «Εμφάνιση νόσου Dupuytren σε ένα αγόρι 10 ετών: ασυνήθης εμφάνιση μιας ασυνήθους κλινικής οντότητας». Πρόκειται για περίπτωση νόσου Dupuytren σε παιδί 10 ετών με ασυνήθη κλινική εμφάνιση με τη μορφή οζιδίων στον παράμεσο και μικρό δάκτυλο. Σπυροπούλου ΓΑ, Παυλίδης Λ, Μυλωθρίδης Π, Γαρουφαλιάς Θ, Δεμίρη Ε. 23ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου 2-4 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, Ελλάς.
 92. «Αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων στην κεφαλή και στον τράχηλο με ελεύθερους κρημνούς». Παρουσίαση 17 περιστατικών με σύνθετα ελλείμματα στην κεφαλή και στον τράχηλο που αποκαταστάθηκαν με ελεύθερους κρημνούς. Δελημπαλτάς Α, Σπυροπούλου ΓΑ, Παυλίδης Λ, Λάμπρος Ε, Δεμίρη Ε. 23ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου 2-4 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, Ελλάς.===
 93. “Η εμπειρία μας στην αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων της κεφαλής και του τραχήλου με ελεύθερους κρημνούς την τελευταία τριετία». Γ.Α. Σπυροπούλου, Ι. Καλούδης, Α. Τσιμπώνης, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Τηλαβερίδης, Κ.Παρασκευόπουλος, Κ. Αντωνιάδης, Ε. Δεμίρη. 24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου. 6-8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 94. “Σταδιακή αποκατάσταση ενός σύνθετου ιστικού ελλείμματος προσώπου έπειτα από εκτομή ευμεγέθους ακανθοκυτταρικού καρκινώματος». Α. Σπυροπούλου, Ε. Καραγέργου, Α. Δελημπαλτάς, Α. Τσιμπώνης, Α. Αντωνίου, Θ. Γαρουφαλιάς, Ε. Δεμίρη. 24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου. 6-8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 95. «Σύγκριση δημογραφικών στοιχείων ασθενών με αυτόλογη αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή: ελεύθερος κρημνός DIEP ή μισχωτός πλατύς ραχιαίος με μεταμόσχευση λίπους»; Α. Πάγκαλος, Χ. Γούλα, Α. Τσιμπώνης, Δ. Διονυσίου, Γ.Α. Σπυροπούλου, Λ. Παυλίδης, Ε. Δεμίρη. 24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου. 6-8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 96. «Κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με αυτόλογη αποκατάσταση μαστού (DIEP). Η σημασία της εξατομικευμένης αντιμετώπισης. Α. Τσιμπώνης, Α. Πάγκαλος, Δ. Διονυσίου, Α. Σπυροπούλου, Ε. Δεμίρη. 24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου. 6-8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
 97. “Κλινική εμπειρία από τη χρήση του κυκλικού αναστομωτήρα έναντι της κλασσικής μεθόδου μικροφλεβικής αναστόμωσης σε ελεύθερους κρημνούς». Ε. Καραγέργου, Α. Σπυροπούλου, Ε. Γεωργιάδου, Β. Μποστάνη, Α. Πάγκαλος, Δ. Διονυσίου, Ε. Δεμίρη. 24ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρίας Χεριού και Άνω Άκρου. 6-8 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάς.
Εγγραφείτε
στο Newsletter
[mc4wp_form id="10218"]
Πλαστικός Χειρούργος
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων